19 marca 2013

Życie jest podróżą.

Życie jest podróżą,
w której nie można zawrócić.
Życie jest podróżą.
Szukaniem ścieżek mądrości.
Doświadczalną kartografią.
Życie jest podróżą,
w której wyrysowane schematy,
prowadzą na manowce.
Życie jest podróżą 
ku wschodzącemu słońcu.


Życie jest podróżą.
A ja...
wciąż
o krok,
o włos,
o gest,
o słowo, 
o drgnienie,
o tchnienie...
Odchodzę,
nie mówiąc 
- do zobaczenia.
Kolejny krok.
Zepsuty kompas.
Strach.
Niepewność.
Życie jest podróżą.


Moja podróż 
pełna jest
zgubionych
zapomnianych
dróg.
Moja podróż
pełna jest
źle naszkicowanych map.
Moja podróż
pełna jest
cudzych celów
i pragnień.
Moja nie-moja podróż.


Życie jest podróżą.
Aby iść,
trzeba wyznaczyć cel.
Błądzę.
Życie jest podróżą.
Aby iść,
trzeba zaryzykować.
Uciekam.
Życie jest podróżą.
Aby iść,
trzeba dać sobie szansę.
Poddaję się.


Życie jest podróżą. 
Lecz trudno
wyznaczyć
samemu sobie
drogę.
Życie jest podróżą.


Chcę żeglować
po jego oceanie.